תגית: דבר היור

ארגון הסגל האקדמי הבכיר הוא ארגון העובדים היציג של חברי הסגל האקדמי הבכיר. הוועד והיו”ר אמונים על ייצוג האינטרסים של חברי הארגון בפני שלטונות האוניברסיטה. בנוסף, עוסק הועד גם בנושאי רווחה ותרבות.מתוך דאגה לבריאותם של חברי הסגל, מבטח ועד הסגל, בשיתוף עם הנהלת האוניברסיטה, את חברי הסגל בביטוח בריאות נוסף. בנוסף, שם ועד הסגל האקדמי מטרה…