חברי ועד הסגל

תמיד לשירותך

תמיד לשירותך

טלפון

08-6461049

פקס

08-6472927

כתובתנו

ת.ד. 653 באר שבע 84105

מייל הועד

segelacad@bgu.ac.il

מייל רכזת הועד

shelys@bgu.ac.il

צור קשר