חברי ועד הסגל

הוועד והיו”ר אמונים על יצוג האינטרסים של חברי הארגון בפני שלטונות האוניברסיטה.

בעלי תפקידים לשעבר